лицензиуслугистроежипартньориконтакт
bgen
 
 
история
 

 

Пловдивинвест АД - строителен надзор

 

 

  •  строителен надзор на всички строежи
  •  технически контрол на проектите
  •  технически и инвеститорски контрол на строежите
  •  контрол на количества и цени при изпълнение на строителството
  •  консултантски услуги при проектиране и строителство
  •  изготвяне на документация необходима пред ДНСК за издаване разрешение за ползване
  •  изготвяне на тръжна документация и конкурсни условия. Организиране на процедури за избор на проектанти и строители
  •  изготвяне оценки на недвижими имоти, движими вещи и ипотеки, експертизи, правни анализи, заснемания, консултанска дейност и други подобни на цели предприятия и обособени обекти предназначени за приватизация, продажба и други правни сделки